สธ. ชูมาตรการ COVID Free Setting ตรุษจีนปากน้ำโพ นครสวรรค์ เข้มความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว

กระทรวงสาธารณสุข คุมเข้มมาตรการ COVID Free Setting งานฉลองตรุษจีนปากน้ำโพ นครสวรรค์ ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 พร้อมย้ำคนไทยเชื้อสายจีนปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด ทั้งวันจ่าย วันไหว้ และวันเที่ยว

วันนี้ (28 มกราคม 2565) ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยภายหลัง เป็นประธานการตรวจเยี่ยมมาตรการ “ตรุษจีน จ่าย ไหว้ เที่ยว ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” ณ ศูนย์จำหน่ายสินค้า และอาหาร  และเป็นประธานรณรงค์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉลองเทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพ ณ เวทีวัฒนธรรมตรุษจีนปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์ ว่า การจัดเทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพ นครสวรรค์ ได้ดำเนินการมาอย่างยาวนานเข้าสู่ปีที่ 106 โดยปีนี้เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคโควิด-19 อย่างเข้มข้น กระทรวงสาธารณสุขได้ขอความร่วมมือจังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยองค์กร COVID Free Setting ทั้ง 3 ด้าน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว ดังนี้ ด้านที่ 1 มาตรการปลอดภัยสำหรับสถานที่จัดงาน COVID Free Environment

โดยกำหนดทางเข้า-ออก และมีจุดคัดกรองที่ชัดเจน มีการทำความสะอาดพิ้นผิวสัมผัส บ่อย ๆ ห้องน้ำมีการระบายอากาศที่ดี และทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมทุก 1-2 ชั่วโมง มีจุดบริการล้างมือในจุดต่าง ๆ จัดให้มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยที่มีฝาปิดมิดชิด และนำไปกำจัดทุกวัน กำหนดโซนการจัดกิจกรรมให้ชัดเจน เว้นระยะห่างผู้เข้าชมอย่างน้อย 5 เมตร มีการควบคุมจำนวนผู้ร่วมงานไม่ให้แออัด ไม่เกิน 1 คน ต่อ 4 ตารางเมตร งดรวมตัวกัน ณ จุดใด จุดหนึ่ง จัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอ พร้อมจัดสิ่งแวดล้อมในสถานที่จัดงานให้เป็นระเบียบ ด้านที่ 2 มาตรการปลอดภัยสำหรับผู้จัดงาน COVID Free Personnel และ ด้านที่ 3 มาตรการปลอดภัย สำหรับผู้ร่วมงาน COVID Free Customer โดยให้ผู้จัดงาน ผู้ร่วมงานทุกคน ฉีดวัคซีนตามเกณฑ์ที่กำหนด มีการตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วมงาน และต้องมีผลการประเมิน “ไทยเซฟไทย” ผู้เข้าร่วมงานต้องสวมหน้ากากให้ถูกต้องตลอดเวลา งดกิจกรรมที่มีการสัมผัสใกล้ชิดหรือรวมกลุ่ม งดตะโกนคุยกัน และต้องปฏิบัติตามหลัก UP-DMHTA อย่างเคร่งครัด


​ทางด้าน นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลตรุษจีน อาจมีพฤติกรรมหรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการติดและแพร่เชื้อของโควิด-19 ได้ เช่น มีการรวมญาติ พบปะสังสรรค์ ทั้งในบ้าน หรือร้านอาหาร การจับจ่ายสินค้าในตลาด ซูเปอร์มาร์เก็ต เพื่อซื้อชุดเซ่นไหว้บรรพบุรุษ รวมทั้งการเดินทางไปศาสนสถานหรือศาลเจ้า เพื่อขอพรหรือการไหว้เจ้า จึงขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้
1) วันจ่าย ควรวางแผนการซื้อและใช้เวลาให้สั้นที่สุด เลือกซื้อสิ้นค้าสดใหม่จากแหล่งจำหน่ายที่เชื่อถือได้ เช่น ตลาดที่มีการประเมิน Thai Stop COVID 2 Plus หรือจากร้านค้าที่มีระบบออนไลน์ แต่หากต้องการจับจ่ายในตลาดให้ปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่าง เลี่ยงจุดแออัด


2) วันไหว้ ควรล้างวัตถุดิบให้สะอาด ปรุงอาหารสุกทุกเมนู หากทิ้งอาหารไว้นานหลายชั่วโมง ให้อุ่นอาหารอีกครั้งก่อนนำมาบริโภค ลดการเผากระดาษ ใช้ธูปสั้น หรือธูปไฟฟ้า เลี่ยงการปักธูปลงในอาหารโดยตรง รวมถึงจัดสถานที่ให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก พร้อมทั้งสวมหน้ากากตลอดเวลา ขณะที่ทำกิจกรรม และ
3) วันเที่ยว ควรปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ได้แก่ สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ รักษาระยะห่าง เลี่ยงสถานที่ที่มีผู้คนแออัด หากมีการใช้จ่ายให้เลือกใช้ระบบออนไลน์ และเลือกใช้บริการ จากสถานประกอบการ หรือแหล่งท่องเที่ยวที่มีสัญลักษณ์ COVID Free Setting หรือ SHA+ และเมื่อกลับถึงบ้าน ให้อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที

ร่วมแสดงความคิดเห็น