นอภ.สันกำแพง เข้ม!! สั่งตรวจร้านอาหารในพื้นที่ ห้ามจำหน่ายสุรา

เมื่อวันที่28 ม.ค. 2565 ตั้งแต่เวลา 16.30 น. นายชัยณรงค์ นันตาสาย นอภ. สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ได้สั่งการให้ นายนคร กาวิชัย ปลัดหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง นำกำลังสมาชิก กองร้อย.อส. ชม.ที่ 14 บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สันกำแพง และชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.ห้วยทราย ออกปฏิบัติการตรวจสถานประกอบการ ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม และสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19) โดยออกตรวจร้านอาหาร เพื่อให้ปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจ.เชียงใหม่ ที่ 314/2564 ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน และพื้นที่ต่อเนื่องในพื้นทึ่ อ.สันกำแพง

ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ประกอบการได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี ได้แก่ บ่อตกปลาไอยรา บ่อตกปลาวังพยศ บ่อตกกุ้ง SKP บ่อตกกุ้งเจริญเจริญ บ่อตกกุ้ง Paradise บ่อตกกุ้งเชอร์ไบ ร้านปีใหม่ ร้านบ่อสร้างคาเฟ่ และ ร้าน Yellow ผลการปฏิบัติงาน ไม่พบการกระทำผิดกฎหมายแต่อย่างใด

ร่วมแสดงความคิดเห็น