อุทยานวิทย์ฯ ภาคเหนือ เปิดโลกนวัตกรรมต่อเนื่อง ปีที่ 7 จาก 7 มหาวิทยาลัยเครือข่าย แบบ Hybrid Event

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (Northern Science Park) จัดงาน NSP INNOVATION FAIR 2022 ต่อเนื่องปีที่ 7 โชว์ผลงานผู้ประกอบการ สตาร์ทอัพ และนวัตกรรมจาก 7 มหาวิทยาลัยเครือข่าย แนะนำบริการจากอุทยานฯ เชื่อมโลกสัมผัสผลงาน เสริมองค์ความรู้ตามเทรนด์ Metaverse แบบ Hybrid Event ตลอดงาน พร้อมเชิญชวนชาวเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงชม ช้อป ใช้ ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและแอปพลิเคชันแพลตฟอร์ม ที่ผ่านการยกระดับและสร้างมูลค่าจากฝีมือคนไทย ระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม นี้ ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ หรือรับชมผ่าน Life Streaming ที่ Facebook Fanpage: NSP Innovation Fair


วันที่ 29 มกราคม 2565 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดงาน NSP INNOVATION FAIR 2022 ในฐานะมหาวิทยาลัยแม่ข่าย ดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ โดยได้รับเกียรติจาก น.ส.สุณีย์ เลิศเพียรธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงาน โดยมี
นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่

ทั้งนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 นับเป็นการตอกย้ำความสำเร็จของการดำเนินงานอุทยานฯ ที่มีส่วนช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ บ่มเพาะสตาร์ทอัพ ด้วยองค์ความรู้จากภาคการศึกษา ผสานการนำงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับภาคธุรกิจอย่างแท้จริง รวมทั้งยังสร้างโอกาสแก่ผู้ประกอบการ ได้จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ซึ่งไม่เพียงแค่สร้างรายได้ แต่ยังเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานผลิตภัณฑ์ของคนไทย ที่ได้รับการเพิ่มมูลค่ายกระดับมาตร ฐานสู่สายตาประชาชน


น.ส.สุณีย์ เลิศเพียรธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการ อุดมศึกษาฯ กล่าวว่า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มุ่งเน้นและสนับสนุนการนำองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ผลงานการวิจัยและนวัตกรรม ผนวกไว้ด้วยกัน โดยสนับสนุนผ่านกองส่งเสริมและประสาน เพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) ไปยังอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคทั่วประเทศ โดยกลไกของอุทยานฯ จะช่วยพัฒนาต่อยอดศักยภาพทางด้านกำลังคน ชุมชน ตลอดจนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการและ Startup ในพื้นที่อย่างยั่งยืน

ซึ่งงาน NSP INNOVATION FAIR 2022 นับเป็นการจัดแสดงผลงานนวัต กรรม ซึ่งรวบรวมผลงานที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ ผ่านการรับบริการจากอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ รวมทั้งยังเป็นพื้นที่ทดสอบตลาดและสร้างการรับรู้ ในการสนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรมในทุกธุรกิจ จากภาครัฐและภาคการศึกษาสู่ภาคเอกชน และภาคสังคมได้เป็นอย่างดี


ด้าน ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. กล่าวในฐานะแม่ข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ว่าอุทยานฯ ยังคงตระหนักถึงความปลอดภัยในการจัดงาน  และเพื่อคลายความกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงได้จัดให้มีการตรวจสอบข้อมูล การฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 รวมถึงการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และผู้เข้าร่วมงาน ทุกคนอย่างครบถ้วน รวมถึงมีการปรับแผนการจัดการในรูปแบบ New Normal เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ร่วมงาน พร้อมสามารถรับชมงานได้ผ่านช่องทางออนไลน์ ในรูปแบบ Live Steaming ได้ผ่าน Facebook Fanpage: NSP Innovation Fair

ร่วมแสดงความคิดเห็น