(มีคลิป) น่าน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ที่ คูกำแพงเมืองเก่า ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมีส่วนราชการและจิตอาสาพระราชทาน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิ คุณของสมเด็จพระนเรศวรฯ  ซึ่งการกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประ โยชน์ โดย การพัฒนา ลอกคลอง รอบบริเวณกำแพงเมืองเก่าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึก เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยจิตอาสาทุกคนร่วมบำเพ็ญประโยชน์ ทำงานบำเพ็ญประโยชน์ในครั้งนี้ ด้วยความระมัดระวัง คำนึงถึงความปลอดภัย และมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เป็นหลัก

ทั้งนี้ เนื่อง ในวันที่ 18 มกราคม ปีพุทธศักราช 2135 สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำการยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชา จนได้รับชัยชนะ ทำให้พระบรมเดชานุภาพแผ่ไพศาลไปทั่วปฐพี ในปีพุทธศักราช 2148 สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงประชวรหนักจนสวรรคต เมื่อเดือน 6 ขึ้น 8 ค่ำ ปีมะเส็ง พุทธศักราช 2148 พระชนมายุ 50 พรรษา อยู่ราชสมบัติ 15 ปี สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงพระราชสมภพ ณ พระราชวังจันทร์ เมื่อปีพุทธศักราช 2098 พระองค์ทรงเป็นวีรกษัตริย์ ที่ทรงพระปรีชาสามารถอย่างล้ำเลิศ มีพระอัจฉริยภาพและฝีพระหัตถ์ในทางการรบเป็นอย่างยิ่ง และเชี่ยวชาญในการใช้อาวุธทุกชนิด ทรงตรากตรำพระวรกายในการทำศึกสงคราม ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ โดยมิได้ว่างเว้นนับตั้งแต่พระชนมายุ 16 พรรษา

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อเหล่าปวงชนชาวไทย รัฐบาลและปวงประชาราษฎร์ทั้งหลาย จึงพร้อมกันถวายพระเกียรติประกาศให้วันที่ 18 มกราคมของทุกปี ให้เป็นวันที่ระลึก “วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” และจะขอสืบสานพระราชปณิธาน ด้วยความจงรักภักดี จะยึดมั่นในการปฏิบัติดี รักษาชาติบ้านเมือง และสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนสนองพระมหากรุณาธิคุณสืบไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น