คุมเข้มยาเสพติดชายแดน ไทย-เมียนมา ป.ป.ส. สนับสนุนอุปกรณ์ ปฏิบัติการร่วมสามเหลี่ยมทองคำ 1511 /22

วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2564 นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) ได้หารือปฏิบัติการร่วม ไทย – เมียนมา ภายใต้แผนปฏิบัติการร่วมสามเหลี่ยมทองคำ 1511/22 และการสนับสนุนอุปกรณ์ในการสืบสวนแก่สำนักงานคณะกรรมการกลางเพื่อการควบคุมยาเสพติดแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (Central Committee for Drug Abuse Control: CCDAC) โดยมี พลตำรวจจัตวา วิน หน่าย ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด และเลขาธิการร่วม CCDAC เข้าร่วม ณ จังหวัดเชียงราย

โดย นายวิชัย ไชยมงคล และทาง CCDAC ได้หารือ และย้ำในเรื่องการดำเนินงานปฏิบัติการสกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนไทย – เมียนมา ภายใต้แผนปฏิบัติการร่วมสามเหลี่ยมทองคำ 1511/22 ในห้วงเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2565โดยการปฏิบัติการร่วมกันของทั้งสองประเทศจะมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนข่าวสาร, การสืบสวนขยายผล, การติดตามผู้ที่หลบหนีหมายจับ, การลาดตระเวนทางบกและทางน้ำ และการเพิ่มด่านตรวจและจุดสกัดกั้นยาเสพติด โดยเฉพาะการติดตามผู้ต้องหาชาวไทยที่หลบหนีหมายจับเข้าไปในเมียนมา

นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ของนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ได้ให้ความสำคัญต่อการบูรณาการประสานงานแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับหน่วยงานต่างประเทศ โดยเฉพาะการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดบริเวณชายแดน “

หลังจากการหารือ เลขาธิการ ป.ป.ส. ได้ส่งมอบอุปกรณ์ในการสืบสวนให้แก่ CCDAC เพื่อยกระดับศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้านการปราบปรามยาเสพติดเมียนมา ทั้งนี้ ทาง CCDAC ได้ตอบรับที่จะเร่งรัดติดตามผู้ต้องหาที่หลบหนีตามที่ทางไทยร้องขอ และกล่าวขอบคุณทางไทยสำหรับการแสดงความพร้อมที่จะจัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพให้เจ้าหน้าที่ของฝ่ายเมียนมา ทั้งเรื่องการเก็บหลักฐาน, การตรวจพิสูจน์ยาเสพติด และยุทธวิธีที่เกี่ยวข้อง พร้อมยืนยันที่จะให้ความร่วมมือกับฝ่ายไทยในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างเต็มที่

ร่วมแสดงความคิดเห็น