อบจ.เชียงราย​ ร่วม​เดินแบบผ้า​ไทย​เพื่อการกุศล​ ในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช

วันที่​ 28 ม.ค. 65 นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นายกฤศ โพธสุธน ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นางสาวณัฐยาวีร์ ริ้วสุวรรณ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ร่วมเดินแบบผ้าไทยเพื่อการกุศล ณ เวทีกลาง งานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาด ประจำปี พ.ศ. 2565 บริเวณ​สนามบิน​ฝูงบิน​ 416 อ.เมือง​เชียงราย​ จ.เชียงราย​

ในการนี้ นายชัยวัฒน์ อุดขา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อำเภอป่าแดด ร่วมเดินแบบในเวทีนี้ด้วย

งานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี 2565 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2565 ภายในงานจัดให้มีการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งประเภทกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารท้องถิ่น และพนักงานส่วนท้องถิ่นทั้งชายและหญิง จัดประกวดธิดาดอย จัดประกวดรำวงย้อนยุค จัดประกวดลูกทุ่งแสงสี ทูบีนัมเบอร์วัน การแสดงดนตรี ทุกคืน จัดให้หน่วยงานภาครัฐจัดนิทรรศการ ออกร้าน นำผลงานดีเด่น สินค้าโอท็อป มาจัดจำหน่าย และการออกร้านของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย การออกสลากกาชาดไชโย ให้ประชาชนได้ร่วมสนุกทุกค่ำคืน เพื่อนำเงินรายได้ไปช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย และทำประโยชน์ทางด้านสาธารณกุศลต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น