อบจ.เชียงราย ส่งมอบชุดวัสดุอุปกรณ์ สำหรับแยกสังเกตอาการที่บ้าน HOME QUARANTINE

วันที่ 4 ก.พ. 65 นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ส่งมอบชุดวัสดุอุปกรณ์ สำหรับแยกสังเกตอาการที่บ้าน HOME QUARANTINE จำนวน 500 ชุด

นางอทิตาธร เผยว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( โควิค-19 ) ยังคงมีการแพร่ระบาดอยู่ทุกพื้นที่จังหวัดเชียงราย อีกทั้งยังคงพบผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจำนวนมาก และมีแนวโน้วสูงขึ้น โดยการค้นหาเชิงรุก ค้นหาผู้ติดเชื้อ ดูแลรักษาแยกกัก การกักดูแลรักษาตนเองที่บ้าน ( HI ) อีกทั้งการจัดตั้งศูนย์พักคอยในชุมชน ( CI ) เพื่อเตรียมรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( โควิด-19 ) ในพื้นที่ทุกอำเภอ ก่อนนำส่งโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลสนาม และกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูงชุมชน ( HQ ) จำนวนมาก

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ส่งมอบชุดวัสดุอุปกรณ์สำหรับแยกสังเกตอาการตนเองที่บ้าน ประกอบด้วย หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์เจลล้างมือ สบู่เหลวล้างมือ และถุงแดงใส่ขยะติดเชื้อ ให้กับสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายโดยโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ณ โรงแรมโกลเด้นแลนด์ ซึ่งเป็นสถานที่แยกกักตัวในชุมชน สถานที่ดูแลรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพื่อนำไปมอบต่อให้กับที่ต้องกักตัวต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น