(มีคลิป) พัฒนาศักยภาพประดิษฐ์ผีเสื้อฯ ตาก

จ.ตาก อ.พบพระ พัฒนาศักยภาพประดิษฐ์ผีเสื้อ เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2565 นายสมพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์ นายอำเภอพบพระ จ.ตาก เป็นประธานการประชุมอบรมพร้อมร่วมประดิษฐ์ผีเสื้อหลากสี ที่ผลิตจากผ้าใยกัญชง ผ้าทอ ผ้าฝ้าย เพื่อนำจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม

นายพิพัฒน์ ปิ่นฑสิริ พัฒนาการอำเภอพบพระ กล่าวว่า เพื่อฝึกปฏิบัติพัฒนาศักยภาพด้านฝีมือการประดิษฐ์ผีเสื้อ และนำไปขยายผลต่อในระดับอำเภอ ตำบล และหมู่บ้านกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย กลุ่มทอผ้า กลุ่มผู้ผสิต สมาชิกองค์กรสตรีและผู้สนใจเข้าร่วมอบรมการประดิษฐ์ผีเสื้อ

โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 20 ราย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (6 แห่ง) แห่งละ 2 คน, กลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กลุ่มอาชีพทอผ้าในพื้นที่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ประกอบด้วย 1.กลุ่มทอผ้าบ้านพะดี, 2.กลุ่มปักผ้าบ้านเจริญมิตร, 3.กลุ่มทอผ้ากี่เอวบ้านผากะเจ้อ, 4.กลุ่มปักลายผ้ากัญชง, 5.กลุ่มทอผ้าใยกัญชง, ท้องถิ่นอำเภอ และเจ้าหน้าที่หรือครู กศน.

การจัดฝึกอบรมขยายผลพัฒนาศักยภาพด้านฝีมือการประดิษฐ์ผีเสื้อมีวิทยากร ครู ก นางฐานิดา เงินมาก ตัวแทนกลุ่มผ้าบาวม้า นางสมลักษณ์ บุญเนียม ตัวแทนกลุ่มผ้าขาวม้า, นางชง ท้าวสันติชูชัย ตัวแทนกลุ่มทอผ้าใยกัญชง นางเพ็ญพัฒน์ โชติช่วงมณีกุล ตัวแทนกลุ่มทอผ้าปากะญอ
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพบพระ กำหนดจัดฝึกอบรมขยายผลพัฒนาศักยภาพด้านฝีมือการประดิษฐ์ผีเสื้อ และนำไปขยายผลต่อในระดับอำเภอ ตำบล และ หมู่บ้าน โดยตั้งเป้าไว้ว่า จะผลิตผีเสื้อให้ครบทุกครัวเรือน ครัวเรือนละ 1 ชิ้นต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น