เวียงกุมกาม ก่อนตั้งเชียงใหม่

ทำไมเรียก “เวียงกุมกาม นครโบราณใต้พิภพ”

เวียงกุมกาม เป็นชุมชนที่เคยมีความเจริญรุ่งเรืองมาก่อนเมืองเชียงใหม่  “นพบุรีศรีนครพิงค์ เชียงใหม่”

เหตุใดเมืองหลวง ที่เจริญรุ่งเรือง มีสถาปัตยกรรมสวยงาม แห่งนี้ ถึงได้ขึ้นชื่อว่าเป็น “นครใต้พิภพ” และเหตุใดจึงต้องย้ายเมืองมาตั้งเมืองหลวงในที่แห่งใหม่ วันนี้ เชียงใหม่นิวส์ มีคำตอบ

เนื่องด้วยเวียงกุมกาม อยู่ใกล้น้ำปิงและเส้นทางของแม่น้ำปิงมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ทำให้เวียงกุมกามไม่มีศักยภาพทางการสัญจรและการค้าเพียงพอที่จะยังคงฐานะความสำคัญอีกต่อไป เนื่องด้วยแม่น้ำปิงไหลผ่านที่ราบโล่งซึ่งลาดต่ำ บ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างจึงถูกน้ำท่วมบ่อยครั้ง (จากการสำรวจ พบว่าตัวซากโบราณสถาน วัดเก่า อยู่ลึกต่ำลงไปจากพื้นดินมาก)

อ่านเพิ่มเติม
“สาเหตุล่มสลาย” https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1506281

“แอ่วเวียงกุมกาม” https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/813489

ร่วมแสดงความคิดเห็น