ขึ้นดอยสุเทพปีนี้ งดโรงทานตลอดเส้นทาง

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ได้รับการประสานจากสำนักงานมูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพ ในการร่วมพิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานงานสืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอยฯ โดยคณะกรรมการจัดงานเห็นสมควรให้มีการจัดกิจกรรมโดยย่อขึ้น โดยใช้รถประดับอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน (ไม่ใช้รถบุษบก และไม่ตั้งจุดต้อนรับและบริการโรงทานตามเส้นทางถนนศรีวิชัย)

ในวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565 ณ ลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี 

 ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยว

  • ห้ามนำภาชนะที่ทำด้วยโฟม และบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single – use plastics) เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ 
  • ห้ามนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ 
  • ห้ามพกพาอาวุธเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ 

หมายเหตุ : ไม่มีตั้งจุดต้อนรับ และบริการโรงทานตลอดเส้นทางถนนศรีวิชัย
โดยมีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19

ร่วมแสดงความคิดเห็น