ตาก ปราบปรามการนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย

การปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย ในพื้นที่จังหวัดตาก (12 พฤษภาคม 2565)

ตามที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้มีนโยบายให้มีการบูรณาการในการดำเนินการ สกัดกั้น ปราบปราม และจับกุมขบวนการการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายอย่างจริงจัง เพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของชาติ ในพื้นที่จังหวัดตาก มีรายละเอียดการดำเนินการจับกุมและปราบปรามที่สำคัญดังนี้

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 เวลาประมาณ 18.00 น. ขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารจาก กองร้อยทหารราบที่ 1413 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 กองกำลังนเรศวร จำนวน 1 ชุดปฏิบัติการ กำลังปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ทำการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดอยู่บนถนนในพื้นที่ บ้านอุ้มเปี้ยม ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก อยู่นั้น ได้มีรถยนต์กระบะคันหนึ่งขับผ่านมาที่จุดตรวจ/จุดสกัด คนขับเป็นผู้ชายท่าทางมีพิรุธ เจ้าหน้าที่จึงให้หยุดรถ แล้วทำการตรวจค้น ผลการตรวจค้นพบบุหรี่ที่มีแหล่งผลิตในต่างประเทศ จำนวน 50 คอตตอน (500 ซอง) และเบียร์บรรจุกระป๋อง ยี่ห้อช้าง จำนวน 840 กระป๋อง โดยไม่ปรากฏหลักฐานการผ่านขั้นตอนทางศุลกากร เจ้าหน้าที่เชื่อว่าบุหรี่ดังกล่าว ถูกลักลอบนำเข้ามาในประเทศไทย โดยไม่ผ่านขั้นตอนทางศุลกากร จึงร่วมกันตรวจยึดแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรทำการตรวจสอบตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ในการสกัดกั้นและปราบปราม การลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายไม่ผ่านการเสียภาษี ทำให้ประเทศชาติเสียผลประโยชน์ ไม่มีการตรวจสอบและกักกันโรค รวมทั้งไม่มีการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ อาจทำให้เกิดอันตรายต่อพี่น้องประชาชนผู้บริโภคได้

อีกทั้ง หากพี่น้องประชาชนพบเห็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือมีเบาะแสข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย ขอความกรุณาได้แจ้งแก่เจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในการปราบปรามและจับกุม อย่างเป็นรูปธรรมตามกฎหมาย และหากพี่น้องประชาชนมีความประสงค์จะส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย โดยตรง ให้กับ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3

สามารถส่งข้อมูลผ่านระบบ Application Line ชื่อ “สายตรงแม่ทัพภาคที่ 3” ID Line : ISOC3 เพื่อรับทราบข้อมูลและนำไปสู่การปฏิบัติตามกรอบของกฎหมาย สร้างความมั่นคงให้สังคมไทยสืบไป


คณะบรรณาธิการข่าว กองทัพภาคที่ 3

ร่วมแสดงความคิดเห็น