ตาก ประสานขนส่ง ป้องกันการส่งพัสดุผิดกฎหมาย

กองเรือเฉพาะกิจนเรศวร ประสานบริษัทขนส่งเอกชน ป้องกันการส่งพัสดุผิดกฎหมาย จ.ตาก

คณะบรรณาธิการข่าว กองทัพภาคที่ 3

ร่วมแสดงความคิดเห็น