ปภ.รายงานเกิดวาตภัย 4 จังหวัด

ปภ.รายงานเกิดวาตภัย 4 จังหวัด เร่งสำรวจความเสียหายช่วยเหลือผู้ประสบภัย

วันนี้ (14 พ.ค. 65) เวลา 08.30 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย รายงาน
อิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบน ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ในระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2564 ทำให้เกิดวาตภัยในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร พะเยา นครสวรรค์ และมหาสารคาม รวม 5 อำเภอ 8 ตำบล 13 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 62 หลัง ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ดังนี้

ภาคเหนือ 3 จังหวัด รวม 4 อำเภอ 7 ตำบล 12 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 61 หลัง ดังนี้
กำแพงเพชร เกิดวาตภัยในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอขาณุวรลักษบุรี และอำเภอทรายทองวัฒนา รวม 3 ตำบล 4 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 11 หลัง
พะเยา เกิดวาตภัยในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา รวม 2 ตำบล 2 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 1 หลัง
นครสวรรค์ เกิดวาตภัยในพื้นที่อำเภอท่าตะโก รวม 2 ตำบล 6 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 49 หลัง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในพื้นที่อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม รวม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 1 หลัง

ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้ว ทั้งนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784”

ร่วมแสดงความคิดเห็น