เก็บเห็ดป่าหน้าฝน ระวังเห็ดพิษ ทำเสียชีวิตได้

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เตือนประชาชนระวังการเก็บเห็ดป่าในช่วงหน้าฝนมาปรุงอาหาร ต้องแยกให้ออกระหว่างเห็ดพิษกับเห็ดที่กินได้ เนื่องจากเห็ดที่ขึ้นในป่ามีลักษณะคล้ายกัน ซึ่งในปี 2565นี้ มีผู้ป่วยอาหารเป็นพิษเนื่องจากทานเห็ดพิษแล้ว 81 ราย

สำหรับเห็ดพิษที่เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตได้ส่วนใหญ่ เช่น 1) เห็ดระโงกพิษ หรือเห็ดระโงกหิน เห็ดระงาก เห็ดไข่ตายซาก 2) เห็ดถ่านเลือด 3) เห็ดเมือกไครเหลือง 4) เห็ดหมวกจีน เป็นต้น ส่วนวิธีทดสอบความเป็นพิษของเห็ดที่ชาวบ้านใช้อยู่ เช่น ต้มเห็ดพิษกับข้าวหรือหอมแดงแล้วจะทำให้ข้าวเปลี่ยนสี หรือจุ่มช้อน ตะเกียบเงิน เครื่องเงินแล้วจะทำให้เงินเป็นสีดำนั้น “ไม่เป็นความจริง” โดยเฉพาะเห็ดระโงกพิษที่มีสารที่ทนต่อความร้อน แม้จะนำมาทำให้สุกแล้วก็ไม่สามารถทำลายพิษได้

หากกินเห็ดเข้าไปแล้วมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย อย่าล้วงคอหรือกินไข่ขาวดิบ ควรรีบไปพบแพทย์ทันทีและแจ้งประวัติการกินเห็ดโดยละเอียด พร้อมนำตัวอย่างหรือภาพถ่ายเห็ดนั้นไปด้วย 

ร่วมแสดงความคิดเห็น