ร่วมวางศิลาฤกษ์ลงเสาเอกซุ้มประตู วัดวังหงส์เหนือ

พุทธศาสนิกชน และคณะศรัทธา วัดวังหงส์เหนือ ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ลงเสาเอกซุ้มประตู

งานบุญของชาวตำบลวังหงส์ เริ่มขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.09 น. ส.ส.นายแพทย์นิยม วิวรรธนดิฐกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีลงเสาเอกซุ้มประตูวัดวังหงส์เหนือ และคุณสุมามาลย์ วิวรรธนดิฐกุล ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแพร่ ร่วมงานในพิธี ในครั้งนี้ ณ วัดวังหงส์เหนือ ตำบลวังหงส์ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โดยมี พระครูวิมล ขันติพลากร เจ้าคณะตำบลวังหงส์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระอธิการมานพ อุคคจิตโต เจ้าอาวาสวัดวังหงส์เหนือ นำพุทธศานนิกชน ผู้มีเกียรติร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

วัดวังหงส์เหนื่อตั้งอยู่ในบ้านวังหงส์หมู่ที่ 2 ตำบลวังหงส์ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เริ่มสร้างเมื่อ พ.ศ.2454 โดยพระยาเผือ ใจนนทถีย์ และครูบาเลิศ เจ้าอาวาสวัดวังหงส์เหนือ โดยได้รับบริจาคประชาชน ตำบลวังหงส์ ทั้งบริจาคทั้งแรงกาย และแรงทรัพย์ เพื่อเป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาประกอบด้วยโบสถ์ ศาลาการเปรียญ และกุฏิ เจ้าอาวาสตามลำดับดังนี้

1.ครูบาเลิศ พ.ศ.2454 – 2475

2.หลวงพ่อหมวก พ.ศ.2475 – 2517

3.พระครูธรรมสารนิวิฐ พ.ศ.2517 – 2540

4.พระอธิการมานพ อัคคจิตโต พ.ศ.2540 – ถึงปัจจุบัน


ร่วมแสดงความคิดเห็น