โครงการเพิ่มศักยภาพ แหล่งท่องเที่ยวด้านศาสนสถาน

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเชียงทอง ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ดร.จิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นายจิโรจน์ โรจนเสาวภาคย์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายวัชรายุธ์ กัววงศ์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าวการจัดกิจกรรมโครงการเพิ่มศักยภาพ แหล่งท่องเที่ยวด้านศาสนสถาน (วัด) ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ด้วยระบบไฟฟ้าส่องสว่างประสิทธิภาพสูงและพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งนี้เพื่อให้มีความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ส่งเสริมฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทางด้าน ศาสนสถาน (วัด) ของจังหวัดเชียงใหม่ หลังสถานการณ์โควิด – 19 ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม รวมถึงเป็นการสร้างต้นแบบการใช้เทคโนโลยี LED และพลังงานแสงอาทิตย์ในศาสนสถาน

ร่วมแสดงความคิดเห็น