วัดอุโมงค์ พระภิกษุ สามเณร พุทธศาสนิกชน ทำวัตร สวดมนต์ และเวียนเทียน

วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 พระครูวิโรจน์สีลาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดอุโมงค์ ( มหาเถรจันทร์ )นำพระภิกษุ สามเณร พุทธศาสนิกชน ประกอบพิธีทำวัตร ( แปล ) สวดมนต์ ทำสมาธิ ภาวนา และเวียนเทียน เนื่องสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา “ วันวิสาขบูชา ” วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2565 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา โดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทย – ต่างประเทศ ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก รูปแบ New Normal ณ วัดอุโมงค์ ( มหาเถรจันทร์ ) ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น