เตือนจอดรถ

จราจรเชียงใหม่ เตือนจอดรถกีดขวางการจราจร “การจอดกีดขวางการจราจรเป็นปัญหาการจราจรในซอยต่างๆในตัวเมืองเชียงใหม่”

จราจรเชียงใหม่รับแจ้งขอความช่วยเหลือกรณีจอดรถลักษณะกีดขวางการจราจรไม่สามารถเข้า-ออกบ้านได้จึงได้จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเชียงใหม่เข้าตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือประสานงานทำความเข้าใจเจ้าของรถในการจอดเพื่อไม่ให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนและเคลื่อนย้ายเรียบร้อย เจ้าของบ้านได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเชียงใหม่ในอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้รับความเดือดร้อน

ร่วมแสดงความคิดเห็น