รายงานอากาศ 16 พ.ค.65

รายงานสภาพอากาศวันที่ 16 พฤษภาคม 2565
ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 ณ 17:00 น สรุปสถานการณ์ PM2.5 พบค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมากทุกภาค

ภาคเหนือ ตรวจวัดได้ 11 – 27 มคก./ลบ.ม.
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตรวจวัดได้ 4 – 21 มคก./ลบ.ม.
ภาคกลางและตะวันตก ตรวจวัดได้ 5 – 28 มคก./ลบ.ม.
ภาคตะวันออก ตรวจวัดได้ 7 – 18 มคก./ลบ.ม.
ภาคใต้ ตรวจวัดได้ 9 – 15 มคก./ลบ.ม.
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ​ ​กทม. ตรวจวัดได้ 8 – 26 มคก./ลบ.ม.

ร่วมแสดงความคิดเห็น