ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้

สภ.ตาลชุม จ.น่าน ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้

ตามโครงการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 1 ล้านไร่ ถวายพ่อ วันที่ 16 พ.ค. 2565 เวลา 09.00 น. สภ.ตาลชุม จ.น่าน โดยการอำนวยการของ พ.ต.ท.เฉลยรัฐ พวงพัวพันธ์ สว.สภ.ตาลชุม จ.น่าน พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจจิตอาสา สภ.ตาลชุม ,ผู้นำชุมชน, อบต.ศรีภูมิ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ตำบลศรีภูมิ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

กิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 1 ล้านไร่ ถวายพ่อ จังหวัดน่าน และโครงการปลูกป่า รักษาธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ภ.จว.น่าน จำนวน 150 ต้น ณ บริเวณป่าชุมชนของหมู่บ้านคัวะ -ดอนทอง หมู่ 6,11 ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน

ร่วมแสดงความคิดเห็น