ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 อบรมเรื่องสุขภาพจิตในชุมชน

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 เชียงใหม่ เสริมสร้างความรู้สุขภาพจิตในชุมชน

วันที่​ 17 ​พ.ค.2565​ ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขอนตาล​ นางอำไพพรรณ​ ทับทอง​ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพจิตในชุมชน​ ประจำปีงบประมาณ​ 2565​

โดยมีกลุ่มเป้าหมายและอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)​ จาก 8 หมู่บ้านในตำบลริมใต้​ ตำบลเหมืองแก้ว​ ตำบลแม่แรม​ เข้าร่วมอบรมฯ​ ในหัวข้อ​การจัดการกับความเครียด​ โดยมีวิทยากรจากกรมสุขภาพจิต​ กระทรวงสาธารณสุข​ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 เชียงใหม่​ มาบรรยายให้ความรู้​และการจัดแบ่งกลุ่มผู้เข้าอบรม เพื่อเปิดโอกาสได้แสดงความคิดเห็น​ เพื่อให้การอบรมตามโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ สามารถนำไปต่อยอดต่อในชุมชนของตนเองต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น