พระราชทานน้ำสรง พร้อมผ้าไตร ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพฯ

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 เวลา 17.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานน้ำสรง เพื่อเชิญไปสรงน้ำพระบรมธาตุดอยสุเทพ พร้อมทั้งพระราชทานผ้าไตร จำนวน 10 ไตร ถวายแด่พระสงฆ์ ในงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุดอยสุเทพ เนื่องในวันวิสาขบูชาและวันอัฏฐมีบูชา ประจำปี 2565

โดยมีพระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น