อบจ.แพร่ มอบเงินช่วย้หลือค่าเดินทางไปรักษาพยาบาล

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ภารกิจรอบบ่ายนายบุญโชติ ยานสกุล ส.อบจ.แพร่ เขต 2 อ.ลอง ได้รับมอบหมายจากท่านอนุวัธ วงค์วรรณ นายกอบจ.ร่วมกับนางอภิสรา ผอ.กองสวัสดิการสังคมและนางวราภรณ์ วงค์อ้ายตาลเจ้าหน้าที่มอบเงินช่วยเหลือค่าเดินทางไปรักษาพยาบาลให้กับ..พี่น้องเขตตำบลบ้านปินดังนี้
1.นางจันทร์แก้ว ใจเกลี้ยง ม.2บ้านบ่อ
2.นายกมล กันทะเขียว ม2บ้านบ่อ
3.นายติ๊บ ปัญญาเยอะ ม.9แม่หีด
4.ด.ช.กวินภพ เป็งคำ ม.9แม่หีด
5.นางขันทอง เรือนใจ ม.6ผาคอ

ร่วมแสดงความคิดเห็น