ครบรอบ 22 ปี พิธีเปลี่ยนผ้าครองสรีระสังขารฯ

ครบรอบ 22 ปี พิธีเปลี่ยนผ้าครองสรีระสังขารครูบาเจ้าชัยยะวงศาฯ

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 วัดพระบาทห้วยต้ม ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปลี่ยนผ้าครองสรีระสังขารครูบาเจ้าชัยยะวงศาพัฒนา ครบรอบ 22 ปี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤษภาคม 2565 โดยมี พระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร เจ้าคณะภาค 7, พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน/เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร, นายบุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน, นายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้, ส่วนราชการ คณะศรัทธาประชาชนในจังหวัดลำพูน และจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก

สำหรับพิธีเปลี่ยนผ้าครองสรีระสังขารครูบาเจ้าชัยยะวงศาพัฒนา เป็นประเพณีสำคัญที่ยิ่งใหญ่ของชุมชนบริเวณโดยรอบวัดพระพุทธบาทห้วยต้ม อำเภอลี้ โดยคณะศิษยานุศิษย์ พระสงฆ์และชาวบ้าน จะอัญเชิญสรีระของหลวงปู่ครูบาเจ้าชัยยะวงศาพัฒนาที่ไม่เน่าเปื่อย ลงสู่ศาสนพิธีเพื่อทำการเปลี่ยนผ้าครูบาฯ โดยประเพณีนี้เริ่มปฏิบัติตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปัจจุบัน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤษภาคมของทุกปี ณ วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม อำเภอลี้ ในปีนี้บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคัก มีการประกอบพิธีทางศาสนาทั้งทำบุญตักบาตร การสวดมาติกา การสวดพระอภิธรรมถวายครูบาเจ้าชัยยะวงศาพัฒนา การแสดงพระธรรมเทศนา และมีการทำบุญตลอดทั้งวัน

นอกจากนี้ ยังมีการแห่ผ้าไตรชุดใหม่ที่ไว้สำหรับเปลี่ยนผ้าครองสรีระครูบาเจ้าชัยยะวงศาพัฒนา และต้นไทยทาน แห่ไปรอบๆหมู่บ้าน และรอบองค์พระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย ถือเป็นความอัศจรรย์อย่างยิ่ง ที่พลังศรัทธาสาธุชนและคณะศิษยานุศิษย์ ได้ร่วมกระทำกันอย่างยิ่งใหญ่บรรยากาศภายในงานมีเสียงสาธุดังกึกก้องไปทั่วบริเวณ เมื่อถึงพิธีสำคัญ คือพิธีเปลี่ยนผ้าครองสรีระครูบาเจ้าชัยยะวงศาพัฒนา พุทธศาสนิกชนจำนวนมากได้มารอสักการะ สรีระที่ไม่เน่าเปื่อยของครูบาเจ้าฯ ที่บรรจุอยู่ในโล่งแก้ว โดยมีพระอ่อนแล้ว ชัยเสโน เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทห้วยต้ม(องค์ปัจจุบัน)เป็นองค์ประธานในพิธีฯ กระทำด้วยความนอบน้อม แสดงถึงความเคารพนับถือ ที่มีต่อครูบาเจ้าชัยยะวงศาพัฒนา

ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา มรณภาพ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2543 เมื่อครบรอบการมรณภาพ จะมีการทำพิธีเปลี่ยนผ้าห่มสรีระ เพื่อให้ศิษยานุศิษย์ ได้แสดงออกซึ่งความเคารพและศรัทธาต่อหลวงปู่ครูบาเจ้าชัยยะวงศาพัฒนา ซึ่งครูบาชัยยะวงศาพัฒนาเป็นบุคคลที่ชาวปกาเกอะญอ ให้ความเคารพและศรัทธาเป็นอย่างมาก ซึ่งตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านได้สร้างศาสนวัตถุ ศาสนสถาน เช่น วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม เจดีย์ศรีเวียงชัย เพื่อดึงและปลุกจิตศรัทธาให้เกิดในคณะศิษย์ ยานุศิษย์มากมาย

ทั้งนี้ หมู่บ้านทั้ง 11 หมู่บ้าน ของชุมชนพระพุทธบาทห้วยต้ม ตำบลนาทราย ได้รับการยกย่องให้เป็นหมู่บ้านรักษาศีล 5 ครบ 100 เปอร์เซนต์ เป็นแห่งแรกของประเทศไทย ทางชุมชนพระพุทธบาทห้วยต้ม ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวปกาเกอะญอ(กะเหรี่ยง)ที่อพยพมาจากมาจาก จังหวัดตาก จังหวัดเชียงใหม่ และ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมาอยู่ที่แห่งนี้เมื่อกว่า 20 ปี่ที่ผ่านมา และติดตามมากับครูบาเจ้าชัยยะวงศาพัฒนา โดยครูบาเจ้าชัยยะวงศาพัฒนา ได้ชวนให้มาอยู่ที่ ตำบลนาทราย อำเภอลี้ โดยได้มอบที่ดินทำกินให้ครอบครัวละ 1 ไร่ มีข้อแม้ว่าจะต้องรักษาศีล 5 ไม่กินเนื้อสัตว์ ไม่ดื่มสุรา และไม่เสพสิ่งเสพติดทุกชนิด

ร่วมแสดงความคิดเห็น