กิจกรรมปลูกต้นไม้ สนามกีฬา อบต.สูงเม่น

อ.สูงเม่นปลูกต้นไม้จิตอาสา อ.สูงเม่น จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ที่สนามกีฬา อบต.สูงเม่น

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเม่น หมู่ที่ 6 ตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ นายศิวัช ฟูบินทร์ ประธานศูนย์จิตอาสาพระราชทานอำเภอสูงเม่น มอบหมาย นายมานพ เลิศศิลากุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเม่น พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง นักศึกษา และจิตอาสาประชาชน ร่วมกันปลูกต้นไม้ อาทิ เช่น ต้นสัก ต้นพะยูง ตามโครงการพัฒนาชุมชนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2565

เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และการปลูกต้นไม้ อีกทั้งช่วยป้องกันและลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ มลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน ในการดำเนินการภายใต้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 39 คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น