จิตอาสา สพป.แพร่ เขต 1 รวมใจปลูกต้นไม้

จิตอาสา สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกับ ร.ร.รัฐราษฎร์บำรุง รวมใจปลูกต้นไม้ ณ วัดพระธาตุเจดีย์

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ตามคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 อนุมัติให้วันวิสาขบูชาของทุกปี เป็น “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ” ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน รวมทั้งช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควันอีกด้วย

ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 กล่าวอีกว่าในปี พ.ศ. 2565 นี้วันวิสาขบูชาตรงกับวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565 ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1จึงได้ประสานเชิญชวนให้ผู้บริหาร ครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง ได้ร่วมออกปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ยืนต้นและไม้ดอกไม้ประดับบริเวณรอบวัดพระธาตุเจดีย์ ต.ทุ่งกวาว อ.เมือง จ.แพร่ ซึ่งศาสนสถานที่สำคัญของท้องถิ่นตำบลทุ่งกวาวและจังหวัดแพร่

โดยเมื่อวันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ได้นำเจ้าหน้าที่และบุคลากร ของ สพป.แพร่ เขต 1 จำนวน 40 คน พร้อมกับนายอนุสรณ์ พรมรังกา ผอ.รร.รัฐราษฎร์บำรุง พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรและนักเรียน รร.รัฐราษฎร์บำรุง จำนวน 35 คน ได้ทำกิจกรรมจิตอาสาตัดหญ้า ทำความสะอาดบริเวณแล้วปลูกต้นไม้ในบริเวณพื้นที่ของวัดพระธาตุเจดีย์ โดยต้นไม้ที่ปลูกประกอบด้วย ต้นสักทอง ต้นมะยมหิน ต้นหว้าต้นมะขามป้อม ด้นทองอุไร ต้นชงโค และอื่น เป็นต้น จำนวนกว่า 100 ต้น โดยการทำกิจกรรมในครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด้วยมาตรการ D-M-H-T-T-A ที่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัดจนงานสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายทุกประการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น