คณะแพทยศาสตร์ มช.จัดปฐมนิเทศฯ 2565

คณะแพทยศาสตร์ มช.จัดปฐมนิเทศ และการอบรมก่อนฝึกปฏิบัติงานสำหรับแพทย์ใช้ทุน ชั้นปีที่ 1

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศ และการอบรมก่อนฝึกปฏิบัติงานสำหรับแพทย์ใช้ทุน ชั้นปีที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ มช. ประจำปีการฝึกอบรม 2565 โดยมี ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ รศ.ดร.พญ.จิราภรณ์ โกรานา รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น