ถนนเลี่ยงเมืองสันป่าตอง-หางดง คืบหน้า 96 %

ถนนเลี่ยงเมืองสันป่าตอง-หางดง ทช.แจงคืบหน้า 96% หนุนแก้รถติด เสริมเที่ยวเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน

นายไกวัลย์ โรจนานุกูล รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) พร้อมด้วยนายยงยุทธ์ เพ็งเมือง ผอ.สำนักก่อสร้างทาง และคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างทางลอดต่างระดับ บนถนนเลี่ยงเมืองสันป่าตอง – หางดง อ.สันป่าตอง , หางดง จ.เชียงใหม่ (ถนน ชม.3035) ซึ่งปัจจุบันโครงการฯ มีความก้าวหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 96

สำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้มี นายสงคราม เชิดวงษ์สูง นายช่างโยธาชำนาญงาน สำนักก่อสร้างทาง นำลงพื้นที่พร้อมสรุปรายละเอียดโครงการฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานโครงการฯ จังหวัดเชียงใหม่ โครงการก่อสร้างฯ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยแบ่งเบาการจราจรบนถนนสายหลัก เพิ่มศักยภาพในการระบายปริมาณรถของถนนวงแหวนรอบเมืองเชียงใหม่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

สำหรับโครงการนี้จะเป็นการก่อสร้างทางลอดคู่ขนาน ด้านทิศตะวันตกและด้านทิศตะวันออกของคลองส่งน้ำสายใหญ่ โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาแม่แตง กรมชลประทาน ซึ่งทางลอดแต่ละด้านมีขนาด 2 ช่องจราจร และก่อสร้างทางแยกส่วนเชื่อมต่อทางหลวงชนบท ชม.3035, ทางหลวงหมายเลข 121 และทางหลวงหมายเลข 1269 พร้อมทางเท้า

โดยก่อสร้างทางลอดคู่ขนาน ขนาดด้านละ 2 ช่องจราจร ถนนส่วนเชื่อมต่อ ระยะทางรวม 0.708 กม. ขนาด 2 – 4 ช่องจราจร พร้อมไหล่ทาง ทางเท้า รวมทั้งก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประทาน 1 แห่ง (บริเวณจุดตัดทางแยก) ความยาว 16 เมตร พร้อมสัญญาณไฟจราจรระบบไฟฟ้าแสงสว่าง อุปกรณ์ควบคุมระบบระบายน้ำ และอำนวยความปลอดภัยทางลอด

เนื่องจากผลกระทบปัญหาอุปสรรคในการเข้าพื้นที่ก่อสร้างในพื้นที่ราชพัสดุที่อยู่ในความดูแลของกรมชลประทาน และกรมทางหลวง มีผลทำต้องขยายระยะเวลาก่อสร้าง รวมระยะเวลา 1,364 วัน งบประมาณก่อสร้าง 720,300,000 บาท งบผูกพัน ปีงบประมาณ 2561-65

ร่วมแสดงความคิดเห็น