(มีคลิป) แม่ฮ่องสอน เสวนาฯ กองทุนบทบาทสตรี

นายกสมาคมสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดเสวนาการเข้าถึงโครงการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อให้กลุ่มสตรี สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ที่ โรงแรมอิมพีเรียลธาราแอนด์รีสอร์ต คุณนันทิยา วงศ์วานิชย์ นายกสมาคมสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน , พลเอกสุรพล ตาปนานนท์ ประธานมูลนิธิพัฒนาแม่ฮ่องสอน , นายปฐมพงษ์ จันทร์สว่างพัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน , และ นางสาวพิชชารัตน์ เป็งมา ได้เปิดการสัมมนา การเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับ สตรีในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งส่วนใหญ่ ยังไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อพัฒนาการผลิตสินค้า โดยเฉพาะสินค้าแฮนเมด โดยเฉพาะสินค้าโอทอป ของแต่ละชนเผ่าที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับประเทศ

ซึ่งในการสัมมนาดังกล่าวได้มี การแนะนำการเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยเฉพาะกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยให้ทำโครงการผ่านสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และทางสมาคมสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะช่วยผลักดันเพื่อให้กลุ่มสตรีในจังหวัดแม่ฮ่องสอน สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อนำเงินมาต่อยอดการพัฒนาสินค้าต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น