เปลี่ยนแปลงสนามสอบข้อเขียน ขรก.ตำรวจ

ประกาศเปลี่ยนแปลงสนามสอบข้อเขียนการรับสมัครข้าราชการตำรวจ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติประกาศเปลี่ยนแปลงสนามสอบข้อเขียน
การรับสมัครข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและบุคคลภายนอก
เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน พ.ศ.2565 จำนวน 546 อัตรา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีการเปลี่ยนแปลงสนามสอบข้อเขียน
ของหน่วยรับสมัคร บช.ศ.(สายสอบ สส.81 และ สส.82)
หน่วยรับสมัคร สทส. (สายสอบ ทส.71 ทส.72 และ ทส.73)
และหน่วยรับสมัคร ภ.9 (สายสอบ ปพ.91) มาเป็นสนามสอบส่วนกลางในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อให้การดำเนินการสอบข้อเขียนเกิดความโปร่งใส ยุติธรรม และเป็นมาตรฐานแนวทางเดียวกัน

โปรดติดตามประกาศเปลี่ยนแปลงสนามสอบข้อเขียนฯ อย่างเป็นทางการได้ทางเว็บไซต์
www.policeadmission.org

ร่วมแสดงความคิดเห็น