จับหนุ่มแม่สะเรียง ซุกยาเสพติด-ไม้สักคาบ้าน

จับหนุ่มแม่สะเรียง พร้อมอาวุธปืน ยาเสพติด และตรวจยึดไม้สักซุกในบ้าน

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 19 พ.ค. 65 ภายใต้การสั่งการของ พล.ต.ต.มานะ กลีบสัตบุศย์ ผบก.ปทส., พ.ต.อ.อริยพล สินสอน รอง ผบก.ปทส.,พ.ต.อ.ศานุวงษ์ คงคาอินทร์ ผกก.4 บก.ปทส.,พ.ต.ท.เกียรติพันธ์ เจริญชนิกานต์ รอง ผกก.4 บก.ปทส.,พ.ต.ท.ยศวัฒน์ เอกกุล สว.กก.4 บก.ปทส.,พ.ต.ต.ชานนท์ รัตนประทีป สว.กก.4 บก.ปทส. ให้ชุดปฏิบัติการพิเศษ กก.4 บก.ปทส.,ชุดปฏิบัติการสืบสวนปราบปรามประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน, ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.5 (แม่สะเรียง) และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตชด.337
ร่วมกันนำหมายค้นศาลจังหวัดแม่สะเรียงที่ 9/2565 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เพื่อทำการตรวจค้นบ้านเลขที่ 78/3 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลการตรวจค้นพบ

1. อาวุธปืน – อาวุธปืนยาวอัดลม จำนวน 2 กระบอก

2.ยาเสพติด- ยาเสพติดให้โทษประเภท 2 ( ฝิ่นดิบ) น้ำหนักรวมภาชนะบรรจุ หนัก 7.8 กรัม จำนวน 11 ห่อ ยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ( กัญชา ) น้ำหนักรวมภาชนะบรรจุ หนัก 9.2 กรัม จำนวน 1 ห่อ 3. ไม้สัก- ไม้สักแปรรูป ทั้งหมด 166 แผ่น ปริมาตร 1.54 ลบ.ม.

3.ไม้สักท่อน จำนวน 7 ท่อน ปริมาตร 1.31 ลบ.ม.4. เลื่อยโซ่ยนต์ – เลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 1 เครื่อง
จับกุมตัว นายสุรสิทธิ์ เสงี่ยมวงศ์ โดยกล่าวหาว่ากระทำความผิด ฐาน-มียาเสพติดให้โทษประเภท 2 ( ฝิ่นดิบ) ไว้ในความครอบครองโดยผิดกฎหมายมียาเสพติดให้โทษประเภท 5 ( กัญชา) ไว้ในความครอบครอง

โดยผิดกฎหมายร้องทุกข์กล่าวโทษนางผุสดี โกมลรัศมีโรจน์ โดยกล่าวหาว่ากระทำความผิด ฐานกระทำผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 2484

1. มาตรา 11 ฐาน “ทำไม้ หรือเจาะ หรือสับ หรือเผา หรือทำอันตรายด้วยประการใด ๆ แก่ไม้หวงห้าม โดยไม่ได้รับอนุญาต”

2.มาตรา 48 ฐาน “ภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม้ มีไม้สักแปรรูปไว้ในครอบครอง แปรรูปไม้ ตั้งโรงงานแปรรูปไม้ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่”

3.มาตรา 64 ทวิฐาน “ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจยึดบรรดาเครื่องมือเครื่องใช้ ยานพาหนะหรือเครื่องจักรกลใด ๆ ที่บุคคลได้ใช้หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าได้ใช้ในการกระทำผิด หรือเป็นอุปกรณ์ให้ได้รับผลในการกระทำผิดตามมาตรา 11 มาตรา 48 ไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการพิจารณาคดีได้”

4.มาตรา 69 ฐาน “มีไม้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต”

5.มาตรา 70 ฐาน “ รับไว้ด้วยประการใด ซ่อนเร้น จำหน่าย หรือช่วยพาเอาไปเสียให้พ้นซึ่งไม้หรือของป่า ซึ่งตนรู้อยู่แล้ว ว่าเป็นไม้หรือของป่าที่มีผู้ใดได้มาโดยการกระทำผิดต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ มีความผิดฐานเป็นตัวการกระทำผิดนั้น”
กระทำผิดตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพุทธศักราช 2507

6.มาตรา 14 ฐาน “ทำไม้ หรือ กระทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต” กระทำผิดตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พุทธศักราช 2545 มาตรา 4 ประกอบ มาตรา 7ฐาน” มีเลื่อยโซ่ยนต์ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต” กระทำผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน พุทธศักราช 2490 มาตรา 7 ฐาน “ห้ามมิให้ผู้ใดทำ ซื้อ มี ใช้ สั่ง หรือนำเข้าซึ่งอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่”

สถานที่เกิดเหตุที่ทำการตรวจยึด บ้านเลขที่ 78/3 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำส่ง สภ.แม่สะเรียง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น