คณะแพทยศาสตร์ มช.หารือการบูรณาการฯ

คณะแพทยศาสตร์ มช.หารือเรื่องการบูรณาการ การจัดกิจกรรมวัฒนธรรมเพื่อจิตอาสา

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. และ รศ.พญ.ยุพา สุมิตสวรรค์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมให้การต้อนรับ คุณสิริรัตน์ โอภาพ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าหารือเรื่องการบูรณาการ การจัดกิจกรรมวัฒนธรรมเพื่อจิตอาสาของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม บุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น