นร.ร.ร.ร้องกวางอนุสรณ์ Admission เข้าจุฬาได้

ฮือฮากันทั้งหมู่บ้านแม่แรม นักเรียนชั้น ม.6 ร.ร.ร้องกวางอนุสรณ์ Admission เข้าจุฬาได้

ผู้สื่อข่าวรายงานเป็นที่ฮือฮากันในโลกโชเชียลกันมาก เมื่อ ผู้ใช้เฟชบุ๊ค Kwns Kanokwan Sirilert ครูร.ร.บ้านหนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 (สพป.แพร่ 1) ได้โพสต์ แสดงความดีใจที่ลูกศิษย์ที่เคยสอนและดูแล จากร.ร.บ้านแม่แรม สอบ Admission เจ้าศึกษาต่อ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2565 สอบติดคณะที่เลือกเป็นอันดับ 1 โดย Kwns Kanokwan Sirilert ได้โพสต์ว่า

นักเรียนทุน มทศ.รุ่นที่ 11 อดีตนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่แรม สพป.แพร่ เขต 1 โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่ 4อดีตครูผู้ดูแลนักเรียนทุน ยินดีกับนักเรียนมากกก พร้อมกับมีรูปของการยืนยันแสดงสิทธิ์ การเข้าเรียน ของ น.ส.สุรภา ท้าววรรณชาติ นักเรียนชั้น ม.6/1 ซึ่งเลือกอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาเขตหลัก คณะวิทยาศาสตร์ พฤกษศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์(ภาษาไทย ปกติ)

ว่าที่ ร.ต.วีรภัทร แก้วทอง ผอ.ร.ร.ร้องกวางอนุสรณ์ กล่าวกับผู้สื่อข่าว นางสาวสุรภา ท้าววรรณชาติ เป็นนักเรียนโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ ซึ่งเป็นนักเรียนทุนพระราชทาน โครงการทุนการศึกษาพระราชทานในโครงการทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 11/2562 เป็นทุนต่อเนื่องจนจบปริญญาตรี ได้เข้ามาศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ระบบ TCAS 2565 รอบที่ 1 สอบติดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่ คณะพยาบาลศาสตรบัณฑิต และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ รอบที่ 3 Admission สอบติดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ พฤกษศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ น.ส.สุรภา ให้ความสนใจเกี่ยวกับพฤกษศาสตร์ เนื่องจากร.ร.ร้องกวางอนุสรณ์ เป็นร.ร.ต้นแบบสวนพฤกษศาสตร์ ได้ประกาศเกียรติคุณ เมื่อปี พ.ศ.2557 นอกจากนี้ ยังมีนักเรียนที่สอบติดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในรอบนี้ อีก คน รวม เป็น 2คนคือ นางสาวกานต์มณี พรวนหาญ สอบติดคณะวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทางทะเล หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับ น.ส.สุรภา ท้าววรรณชาติ ภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านแม่แรม หมู่ 12 ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่ เป็นนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ ในการสอบเข้าเรียนต่อ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาพฤกษศาสตร์ ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ครั้งนี้ นับเป็นคนแรกของหมู่บ้านที่ไดเข้าเรียนที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย ทำให้ชาวบ้านแม่แรมและกลุ่มชาติพันธุ์ต่างก็แสดงความดีใจด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น