(มีคลิป) น้ำท่วมขัง แยกข่วงสิงห์ รอการระบาย

การจราจรแยกข่วงสิงห์ มีน้ำท่วมขังรอการระบายขาออกเมือง

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา11.25 น. จราจรเชียงใหม่ ตรวจสอบสภาพการจราจรแยกข่วงสิงห์ช่วงนี้มีฝนตกหนักมีน้ำท่วมขังรอการระบายขาออกเมืองจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เคลื่อนตัวได้ช้า มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรคอยอำนวยความสะดวกการจราจรให้ โปรดวางแผนการเดินทางหรือหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น