ลำพูนพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 4 ราย

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประธานการแถลงสถานการณ์ โควิด-19 มอบหมายให้ นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายแพทย์สุกิจ สุขประเสริฐ ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุข ร่วมกันแถลงสถานการณ์ โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดลำพูน มีผู้ป่วยโควิด-19 สะสมตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2564 – 18 พฤษภาคม 2565 (16.00 น) พบผู้ป่วยสะสม 5,714 ราย รวมยอดสะสมของผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 146 ราย รักษาในโรงพยาบาลรัฐ จำนวน 73 ราย โรงพยาบาลเอกชน จำนวน 204 ราย CI จำนวน 148 ราย และ HI & SI จำนวน 3,692 ราย

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า ให้ประชาชนเคร่งครัดในมาตรการ Covid free setting ในร้านอาหารกึ่งผับ โรงเรียน ตลาด โรงพยาบาลและสถานประกอบการ และการรับมือกับการระบาดระลอกที่ 5 เพื่อทำให้โรคกลายเป็นโรคประจําถิ่น ใช้มาตรการ V-U-C-A เป้าหมายคือป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดในวงกว้าง

ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุข เผยว่า สำหรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 จังหวัดลำพูนได้ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สะสม 353,389 ราย คิดเป็น 84.03% ของผู้ที่ประสงค์ขอรับบริการซีดวัคซีนโควิด-19 กลุ่ม 608 ทั้งหมด 126,648 คน คิดเป็น 88.00% ของประชากรทั้งหมด จำนวน 401,408 คน และได้ฉีดเข็มที่ 1 ไปแล้ว จำนวน 353,389 ราย เข็มที่ 2 จำนวน 334,971 ราย เข็มที่ 3 จำนวน 192,754 ราย และเข็มที่ 4 จำนวน 13,859 ราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น