(มีคลิป) จิตอาสาร่วมชุมชน พัฒนาศาสนสถาน

วันที่ 20 พ.ค. 65 เวลา 08.00 น. พล.ร.7 โดย ร.17 พัน.2 โดยการนำของ ผบ.ร.17 พัน.2 ได้มอบหมายให้ ชป.กร. ร.17 พัน.2(1) พร้อมกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมกับผู้นำชุมชน และราษฏร บ.ปงทุ่งฯ ทำการพัฒนา ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่รอบวัดปงทุ่งล่าม ม.8 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง เพื่อเตรียมสถานที่ในการจัดงานประเพณีประจำปีของวัดฯ ในวันที่ 23 พ.ค. 65 พร้อมเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชนร่วมกัน ในการทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา และศาสนสถานที่สำคัญของชุมชน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ

ร่วมแสดงความคิดเห็น