(มีคลิป) ศบภ.สนภ.3 นทพ.สำรวจพื้นที่เกิดอุทกภัย

ศบภ.สนภ.3 นทพ.เข้าสำรวจพื้นที่เกิดเหตุอุทกภัย ในเขตรอยต่อระหว่าง อ.ดอยหล่อ และ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 65 บก.ทท.(นทพ.) โดย จิตอาสาพระราชทาน 904 และ ศบภ.สนภ.3 นทพ. จัดชุดช่วยเหลือประชาชน เคลื่อนที่เร็ว จำนวน 6 นาย พร้อมรถยนต์ตรวจการณ์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เข้าดำเนินการสำรวจเส้นทางสัญจรที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนจนเป็นเหตุให้เกิดน้ำกัดเซาะเส้นทางเสียหาย ประชาชนไม่สามารถใช้สัญจรผ่านไปมาได้ เบื้องต้น หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหา โดยทำสะพานฉุกเฉินให้ประชาชนใช้สัญจรชั่วคราว และวางแผนดำเนินการแก้ไขปัญหาในระยะยาว ให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้สัญจรตามปกติได้โดยเร็ว ในส่วนของ ศบภ.สนภ.3 นทพ. ได้เตรียมความพร้อมกำลังพล และยุทโธปกรณ์ สนับสนุนเมื่อได้รับการร้องขอ

ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาสำคัญเร่งด่วนของชาติ ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อีกทั้งเป็นการสนับสนุนพันธกิจด้านการพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคง และการช่วยเหลือประชาชนของกองบัญชาการกองทัพไทย

โดยมี…นายประการ กุออ ปลัดอำเภอแม่วาง และ นายถนอม กรรมใจ นายกเทศมนตรีตำบลยางคราม ร่วมลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย ณ พื้นที่เขตรอยต่อระหว่าง อ.ดอยหล่อ และ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น