(มีคลิป) เชิญถุงพระราชทาน มอบผู้ประสบอุทกภัย

องคมนตรี เชิญถุงสิ่งของพระราชทาน มอบช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัย อ.งาว จ.ลำปาง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก ท่วมบ้านเรือน ในเขตพื้นที่อำเภองาว จังหวัดลำปาง ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค มอบช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
ตามที่จังหวัดลำปางได้เกิดเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันในเขตท้องที่อำเภองาว เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ทำให้มีบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของราษฎรในเขตพื้นที่ถูกน้ำท่วมทรัพย์สินเสียหาย มีราษฎรในเขตท้องที่ 5 ตำบล 17 หมู่บ้าน ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก บ้านเรือนราษฎรถูกน้ำป่าทะลักเข้าท่วมรวมทั้งหมด 475 หลังคาเรือน มีทรัพย์สินเสียหายรวมถึงสิ่งก่อสร้างสาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหายจำนวนมากโดยในเขตท้องที่ตำบลแม่ตีบ มีพื้นที่ 3 หมู่บ้าน ได้รับความเสียหายหนักครอบคลุมเนื้อที่เป็นบริเวณกว้าง ซึ่งที่บ้านดอกคำใต้ หมู่ที่ 1 พบสะพานคอนกรีตภายในหมู่บ้านทรุดตัว บ้านเรือนราษฎรถูกน้ำท่วมทรัพย์สินเสียหาย 16 หลังคาเรือน บ้านน้ำหลง หมู่ที่ 3 พบบ้านเรือนราษฎรถูกน้ำท่วมทั้งหมู่บ้าน 150 หลังคาเรือน มี 2 ครัวเรือนได้รับความเสียหายหนักบ้านเรือนถูกน้ำเซาะพังถล่มทั้งหลัง และที่บ้านงิ้วงาม หมู่ที่ 4 พบบ้านเรือนราษฎรถูกน้ำท่วมเกือบทั้งหมู่บ้านอีกกว่า 150 หลังคาเรือน มีหนึ่งครัวเรือนถูกน้ำหลากท่วมพัดพาเอาทรัพย์สินมีค่า ทั้งรถยนต์ รถจักรยานยนต์ สิ่งของเครื่องใช้ทั้งหมดหายไปกับสายน้ำ ส่วนพื้นที่ทำการเกษตรจากการสำรวจเบื้องต้นใน 3 หมู่บ้าน มีพื้นที่เพาะปลูกได้รับความเสียหายรวมไม่น้อยกว่า 6,000 ไร่ด้วยทรงห่วงใยในราษฎรผู้ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคนำมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากทรัพย์สินเสียหายหนักในเขตพื้นที่ทั้ง 5 ตำบล ของอำเภองาว จังหวัดลำปาง โดยได้เชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบช่วยเหลือแก่ราษฎรผู้ประสบภัย ณ อาคารหอประชุมฝ้ายคำ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตีบ ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเพื่อช่วยเป็นแรงกำลังใจบำรุงขวัญให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัย


โอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นำกล่าวถ่ายทอดให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยให้ได้รับทราบถึงน้ำพระราชหฤทัย ที่ทรงต้องการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พสกนิกรของพระองค์ โดยพร้อมกันนี้ได้เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคมอบแก่ตัวแทนชุมชนในพื้นที่เพื่อนำแจกจ่ายแก่ราษฎรผู้สบภัย

ซึ่งในการนี้ องคมนตรี ได้ร่วมลงพื้นที่เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค และพระราชกระแสทรงห่วงใยของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นำเยี่ยมให้กำลังใจแก่ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบบ้านเรือนเสียหายหนักจากเหตุการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากท่วมบ้านเรือน ในเขตท้องที่ชุมชนบ้านน้ำหลง หมู่ที่ 3 และที่บ้านงิ้วงาม หมู่ที่ 4 รวมอีกจำนวน 10 ครัวเรือน ซึ่งสิ่งของพระราชทานที่นำมอบช่วยเหลือแก่ราษฎรในครั้งนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ทำให้บังเกิดความปลาบปลื้มปิติยินดีแก่ราษฎรผู้ประสบภัยและพสกนิกรชาวลำปางทุกหมู่เหล่า

ร่วมแสดงความคิดเห็น