จิตอาสาจัดกิจกรรมพัฒนาฟื้นฟูลำน้ำแม่แคม


ชาวตำบลเหมืองหม้อรวมพลังสามัคคีจิตอาสาจัดกิจกรรมพัฒนาฟื้นฟูลำน้ำแม่แคม

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายพรมมา คำแปน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชก่าร เจ้าหน้าที่ นายสุวภร ผิวบัวคำ กำนันตำบลเหมืองหม้อและ-ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ และประชาชนตำบลเหมืองหม้อร่วมกิจกรรมโตรงการพัฒนาฟื้นฟูลำน้ำแม่แคม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

และโครงการกำจัดผักตบชวาหรือวัชพืชในตำบลเหมืองหม้อ ณ บริเวณหน้าวัดสำเภา ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ทั้งนี้นายสมหวัง พ่วงบางโพง ผู้ว่าชราชการจังหวัดแพร่ พร้อมคณะทำงานลงติดตามประเมินผลกิจกรรมโครงการดังกล่าวในการจัดกิจกรรมในวันนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 19)

ร่วมแสดงความคิดเห็น