สวนพฤกษศาสตร์ ประชุมชี้แจงแบบประเมินฯ

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 น.ส.ปัถวี แสงฉาย ผู้อำนวยการสำนักบริหาร เป็นประธานการประชุมการชี้แจงแบบประเมินการบริหารความเสี่ยง องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เพื่อให้ผู้จัดทำได้ทำการประเมินความเสี่ยงประเภทต่างๆ ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ พร้อมทั้งนำเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่จะเป็นความเสี่ยงมาตรการในการรองรับ และการจัดการความเสี่ยง เพื่อจะนำมาใช้ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงาน สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ VDO Conference (Zoom)

ร่วมแสดงความคิดเห็น