วานปะลีกชุมชนไทใหญ่ บ้านผาบ่อง จ.แม่ฮ่องสอน

ชุมชนไทใหญ่ทาวน์ บ้านผาบ่อง ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน จัดทำพิธีทำบุญหมู่บ้าน ปัดเป่าสิ่งเลวร้าย ตามประเพณีวานปะลีกของชาวไทใหญ่

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 18.00 น. นายอมร ศรีตระกูล กำนันตำบลผาบ่อง นำชาวบ้าน ร่วมกันประกอบพิธีทำบุญหมู่บ้าน หรือประเพณีวานปะลีกของชาวไทใหญ่ ประจำปี 2565 เพื่อปัดเป่าสิ่งไม่ดีทั้งหลายออกจากเมือง มีพิธีสวดมนต์เย็น หรือวานปะลีก โดยนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป มาสวดมนต์เย็น ณ วัดผาบ่องใต้ เพื่อความเป็นสิริมงคลและอยู่ดีมีสุข แก่สมาชิกในชุมชน โดยจำกัดจำนวนผู้ที่เข้าร่วมพิธี ไม่ให้เกิน 50 คน มีการเว้นระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของชาวไทใหญ่ให้คงอยู่

ร่วมแสดงความคิดเห็น