(มีคลิป) น้ำแม่ตื่น-แม่ต๋อม ระดับสูงขึ้นต่อเนื่อง

น้ำแม่ตื่น น้ำแม่ต๋อม มีระดับเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง หลากท่วมถนนบริเวณสะพานคู่รัก นายอำเภออมก๋อยสั่งการ อปท. ในพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือ และเตือนประชาชนที่อยู่ใกล้ลำน้ำแล้ว

วันนี้ 21 พ.ค 65 อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ รายงานว่า ได้มีฝนตกหนักในพื้นที่ อ.อมก๋อย วัดปริมาณน้ำฝนได้สูงสุด 83 มิลลิเมตร ส่งผลให้ระดับน้ำในลำน้ำแม่ต๋อม และลำน้ำแม่ตื่น มีระดับเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้น้ำในลำน้ำแม่ต๋อม ได้ล้นตลิ่งไหลหลากเข้าท่วมเส้นทางคมนาคม บริเวณสะพานคู่รัก ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย

ว่าที่ ร.ต.อดิศักดิ์ ดวงจินดา นอภ.อมก๋อย ได้สั่งการให้ อปท.ทุกแห่ง เข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย และเตรียมการฟื้นฟู ซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ และให้ทุกหมู่บ้าน ตรวจสอบติดตามสถานการณ์น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม และแจ้งเตือนประชาชน ที่มีบ้านเรือนอยู่ใกล้ลำน้ำแม่ต๋อม และแม่ตื่นแล้ว

ร่วมแสดงความคิดเห็น