อช.อินทนนท์ ปิดให้เที่ยวน้ำตกชั่วคราว

วันที่ 21 พ.ค.65 อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ออกประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตก ในพื้นที่เป็นการชั่วคราว เนื่องจากวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2565 มีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ท้องที่ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการเกิดภัยพิบัติน้ำไหลหลากดินโคลนถล่ม ป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน นักท่องเที่ยว ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ อาศัยอำนาจตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 4212/2563 ลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563 อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จึงขอประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตกทุกแห่งเป็นการชั่วคราว พร้องทั้งห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปในแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตกที่มีลำห้วยหลัก หรือลำห้วยสาขาต่างๆ ขอให้ประชาชนที่อาศัยริมลำห้วยที่น้ำไหลจากพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ในเขตอำเภอจอมทองและอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เฝ้าระวังการเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่ม ผู้ใช้เส้นทางถนนสาย ทล.10.9 จอมทอง-ดอยอินทนนท์ และถนนสาย ทล.1192 แม่แจ่ม-ดอยอินทนนท์

ควรระวังผิวจราจรลื่น ต้นไม้หักโค่น สำหรับราษฎรในพื้นที่ลุ่มต่ำริมลำห้วยให้เก็บสิ่งของขึ้นที่สูง จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ เมื่อปริมาณน้ำในลำธารและแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวอยู่ในระดับปกติแล้วอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จะดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น