มอบรถยนต์ให้โรงเรียนบ้านไร่วิทยา

พ่อเลี้ยงครอบครัวผักสด คืนกำไรสู่สังคม แบ่งปันความห่วงใยมอบรถยนต์ให้โรงเรียนบ้านไร่วิทยา เพื่อให้ครูและนักเรียน ใช้ประโยชน์

นายเสกสรร หลักบุญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 65 ทางโรงเรียนบ้านไร่วิทยา ได้รับมอบรถยนต์กระบะปิคอัพ ยี่ห้อ TOYOTA ทะเบียน ยง 2135 แม่ฮ่องสอน จาก นายวิทยา หวานซึ้ง ผู้จัดการ บริษัทครอบครัวผักสด เพื่อให้ทางโรงเรียนได้ใช้ประโยชน์ เพื่อให้บริการนักเรียนที่มีความยากลำบากในการเดินทางในพื้นที่ กรณีที่ทางโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน และเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองในการดูแลนักเรียน และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการอื่นๆ

ตลอดจนเพื่อให้โรงเรียนนำไปใช้ประโยชน์ทางราชการ ในการอำนวยความสะดวกในการนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อีกด้วย โดยมี นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.มส.2 และ คุณวีระ ศรีบุญมา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา คุณอดุลย์ พูลศรี และ พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ ผู้ประสานงานมอบรถยนต์ ให้เกียรติร่วมพิธีรับมอบรถยนต์ในครั้งนี้ ณ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

ทั้งนี้คุณวิทยา หวานซึ้ง ผู้จัดการ บริษัทครอบครัวผักสด(ผู้มอบรถ) ได้ให้ข้อคิดแก่นักเรียนโดยเล่าประวัติและประสบการณ์ชีวิตในวัยเด็กที่เป็นเด็กดอย(ชาวม้ง)ต้องเดินทางไปเรียนหนังสือด้วยความยากลำบาก และต้องมีความเพียรพยายามขยันศึกษา อดทนพัฒนาตนเองจนมีกิจการเป็นของตนเอง มีจิตอาสาให้ความช่วยเหลือผู้ขาดแคลนและประสบภัยปัญหาและตอบแทนสังคม ทั้งนี้มีความยินดีที่ได้ร่วมสนับสนุนมอบรถยนต์ให้โรงเรียนบ้านไร่วิทยา เพื่อร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนได้ใช้ประโยชน์ในด้านการศึกษาต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น