ปภ.ลำปาง​ อบรมสร้างเครือข่ายเตือนภัยในชุมชน

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 น.- 16.30 น. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง จัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครเตือนภัย ”มิสเตอร์เตือนภัย” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเตือนภัย ในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและมีที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำสายหลัก/สายรอง ลำห้วย หรือมีประวัติการเกิดอุทกภัย ให้ทำหน้าที่ประสานงาน ติดตาม เฝ้าระวังเหตุการณ์ รายงานเหตุการณ์ และทำหน้าที่ช่วยกระจายข่าวการแจ้งเตือน มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 50 คน โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (นายสุรพล บุรินทราพันธ์) เป็นประธานฯ และมีผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง (น.ส.ณปภัช ปัญญาศิริกุล) กล่าวรายงาน

ร่วมแสดงความคิดเห็น