น่าน เฉลิมพระเกียรติ ร่วมประดิษฐ์ผีเสื้อฯ

เฉลิมพระเกียรติ ร่วมประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าอัตลักษณ์

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น.นายฐสิฐญ์ บำเพ็ญ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน พร้อมด้วยพี่น้องประชาชนชาวอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ร่วมประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าอัตลักษณ์ของ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เพื่อจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงงานหนักมาเป็นเวลายาวนานกว่า 70 ปี ด้วยพระวิริยะ อุตสาหะ พระปรีชาชาญของพระองค์ท่าน ทำให้ทรงรื้อฟื้นผ้าไหม ที่สูญหายไปกว่า 70 ปี กลับคืนมาสู่สังคมไทย

กิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นการส่งเสริมสถาบันหลักของชาติเพื่อความยั่งยืน ด้านการปกป้องเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ ซึ่งเป็นหนึ่งใน 10 โครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (10 Flagship to DOPA All Smart 2022)

https://www.facebook.com/profile.php?id=100076311316341

ร่วมแสดงความคิดเห็น