เร่งฉีดวัคซีน นักเรียนเจียงใหม่ เปิดเรียนอุ่นใจฯ

จังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้าเร่งฉีดวัคซีนในกลุ่มเด็กนักเรียน ภายใต้กิจกรรม “นักเรียนเจียงใหม่ เปิดเรียนอุ่นใจ ปลอดภัยด้วยวัคซีนเข็มกระตุ้น” ป้องกันการติดเชื้อในสถานศึกษา

วันนี้ (21 พ.ค. 65) ที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม “นักเรียนเจียงใหม่ เปิดเรียนอุ่นใจ ปลอดภัยด้วยวัคซีนเข็มกระตุ้น” โดยมีผู้บริหารจากกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย ประธานคณะที่ปรีกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รองอธิบดีกรมอนามัย หัวหน้าส่วนราชการ จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเป็นจำนวนมาก

จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้สถานศึกษาหลายแห่งในประเทศไทยต้องปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นการเรียนแบบออนไลน์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพด้านการเรียนของนักเรียน จังหวัดเชียงใหม่จึงได้รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้แก่เด็กนักเรียน เพื่อกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกัน สามารถต่อสู้กับเชื้อโรคได้ และเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา นอกจากนี้ยังเป็นการลดอัตราความรุนแรงจากการติดเชื้อโควิด-19 ได้

นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงสถานการณ์การฉีดวัคซีนของจังหวัดเชียงใหม่ ว่าจังหวัดเชียงใหม่มีประชากรเป้าหมาย รวมประชากรแฝงจำนวนกว่า 1.8 ล้านคน ขณะนี้มีผู้ได้รับวัคซีนเข็ม 1 คิดเป็นร้อยละ 89.94 ผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็ม 2 คิดเป็นร้อยละ 85.79 และผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็ม 3 คิดเป็นร้อยละ 36.71 ส่วนการฉีดวัคซีนกลุ่มเด็กนักเรียนอายุตั้งแต่ 12 – 17 ปี มีนักเรียนที่ประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนจำนวน 138,623 คน ได้รับวัคซีนเข็ม 1 แล้วจำนวน 103,156 คน ได้รับวัคซีนเข็ม 2 แล้วจำนวน 101,632 คน และได้รับวัคซีนเข็ม 3 จำนวน 7,877 คน ซึ่งที่ผ่านมาการฉีดวัคซีนในกลุ่มเด็กนักเรียนของจังหวัดเชียงใหม่ ยังไม่พบว่ามีเด็กนักเรียนได้รับผลกระทบหรือมีอาการข้างเคียงรุนแรงจากการฉีดวัคซีนแต่อย่างใด

ด้านนายแพทย์ หม่อมหลวงสมชาย จักรพันธ์ุ ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงสถานการณ์โควิด -19 ของประเทศไทย ว่า พบผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยที่กำลังรักษา และผู้ป่วยหนัก มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งขณะนี้ยังมีการเตือนภัยอยู่ในระดับ 4 จึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มและการไปสถานที่เสี่ยง พร้อมทั้งปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด ในส่วนของมาตรการเตรียมเปิดเรียน On-Site เต็มรูปแบบนั้น ได้เน้นย้ำให้สถานศึกษาเร่งฉีดวัคซีนแก่นักเรียนอย่างครอบคลุม พร้อมทั้งเข้ารับการประเมิน Thai Stop COVID Plus นอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำในเรื่องการจัดทำแผนเผชิญเหตุเมื่อเจอผู้ติดเชื้อหรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับการเรียนรู้อย่างเต็มที่

ขณะเดียวกันนายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การฉีดวัคซีนเปรียบเสมือนการสอนให้ร่างกายรู้จักกับไวรัสก่อนการติดเชื้อจริง ซึ่งการสอนเพียงครั้งเดียวหรือฉีดเพียงหนึ่ง 1 เข็ม ไม่เพียงพอที่จะทำให้ร่างกายจดจำได้เป็นระยะเวลานาน กระทรวงสาธารณสุขจึงแนะนำให้ฉีดวัคซีนเข็ม 3 เพื่อเป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
21 พฤษภาคม 2565

หมายเหตุ: ดาวน์โหลดวิดีโอได้ที่ลิงค์
https://drive.google.com/file/d/1p-4UTS2wBgl4M19Ky4J9PRXrZ3JfgrTf/view?usp=drivesdk

ร่วมแสดงความคิดเห็น