ช่วยชาวบ้านถูกไฟไหม้บ้าน อ.แม่สอด จ.ตาก

ช่วยชาวบ้านถูกไฟไหม้บ้าน อ.แม่สอด จ.ตาก

วันนี้เสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 กลุ่มพลังมวลชน ประกอบด้วย ชมรม ลส.ชบ.จัวหวัดตาก ชมรม ลส.ชบ.อำเภอแม่สอด กลุ่มครูบำนาญเทศบาลนครแม่สอด ชมรมครูบำนาญแม่สอด ชมรมลีลาศเพื่อสุขภาพแม่สอด และชมรมมิตรรักนักเพลงแม่สอด ไปมอบเงินช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนให้กับ อาจารย์สงบ สุภาโท้ ที่ถูกไฟไหม้บ้าน เมื่อ 15 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น