เดินหน้าเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคเหนือ ดำเนินการก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เปิดเผย ว่า โครงการก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน เป็นโครงการที่ทางชุมชนได้เสนอความต้องการให้เทศบาลดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบสายไฟฟ้าให้ลงใต้ดิน เพื่อความเป็นระเบียบและสวยงาม ในเขตเมือง ซึ่งเทศบาลได้เสนอความต้องการของชุมชนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โดยเทศบาลได้เสนอโครงการนำไฟฟ้าลงสู่ใต้ดิน 4 เฟส ในการเริ่มต้นครั้งนี้เป็นเพียงเฟสแรกจะใช้เวลาดำเนินการขุดเจาะ วางท่อระบบใต้ดินถนนขุนลุมประพาส 100 วัน

ซึ่งเป็นระยะเวลาดำเนินโครงการของงานโยธาและระบบวางท่อใต้ดิน โดยมีวิศวกรการไฟฟ้าจะดำเนินงานทั้งหมด เทศบาลเป็นเจ้าของพื้นที่อำนวยความสะดวกเพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความสะดวก โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณหลัก และการออกแบบระบบต่าง ๆ รวมถึงทรัพย์สินทั้งหมดก็ยังเป็นของการไฟฟ้า สำหรับงบประมาณในระยะเฟสที่ 1 นี้ 50 ล้านบาท ระยะทาง 700 เมตร ช่วงตั้งแต่ถนนขุนลุมประพาสสามแยกอนุสาวรีย์พยาสิงหนาทราชา ถึงสี่แยกถนนขุนลุมประพาส ตัดกับ ถนนสิงหนาทบำรุง ( สี่แยกไฟแดงกลางเมือง ) อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

นายปกรณ์ กล่าวอีกว่า โครงการที่ได้นำเสนอให้การไฟฟ้าทำเคเบิลใต้ดินทั้งหมด 4 เฟสด้วยกัน ระยะทางรวมทั้งหมด 2 กิโลเมตร ซึ่งจะต้องใช้งบประมาณกว่า 500 ล้านบาท เป็นโครงการระยะยาวที่จะต้องทำทั้งหมดของถนนขุนลุมประพาสก่อนเข้าเขตเทศบาลและออกเขตเทศบาลฯ หลังจากที่โครงการนี้สำเร็จแล้วก็จะต้องปรับปรุงในเขตพื้นที่ตรอก ซอย ถนนสายต่าง ๆ ในเขตชุมชนเมืองแม่ฮ่องสอนต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น