เชียงใหม่ ระดมติดตามแก้ไขสถานการณ์อุทกภัย

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สั่งการระดมทุกหน่วยงานติดตามแก้ไขสถานการณ์อุทกภัย บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทุกอำเภอ ขณะที่รองผู้ว่าฯ ลงพื้นที่ร่วมแก้ปัญหาการจราจรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังในเขตอำเภอเมือง คาดสถานการณ์จะดีขึ้นตามลำดับ

วันนี้ (21 พ.ค. 65) ที่ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อำเภอทุกอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยทหารในพื้นที่ และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามสถานการณ์ และร่วมกันหารือแนวทางการแก้ไขและให้การสนับสนุนความช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบเหตุ และการบรรเทาทุกข์แก่ประชาชน

จากสถานการณ์ฝนที่ตกหนักลงมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จนส่งผลให้มีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอจอมทอง อำเภอแม่แจ่ม อำเภออมก๋อย อำเภอแม่อาย ฯลฯ ซึ่งขณะนี้ได้มีการบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงานเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุอุทกภัย ดินสไลด์ และจากเหตุต้นไม้ล้มกีดขวางเส้นทางจราจร เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอย่างรวดเร็วที่สุด โดย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้สั่งการให้ทุกพื้นที่เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหา เพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมมอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำกับ ติดตามให้ทุกอำเภอดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุ และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด พร้อมให้ทุกหน่วยเร่งให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่ประสบเหตุ โดยมอบหมายให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการอย่างเร่งด่วน หากเกินกำลังทางจังหวัดพร้อมให้การหนุนเสริม โดยขอให้รายงานความคืบหน้าให้จังหวัดผ่านทางศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย จ.เชียงใหม่ รับทราบเป็นระยะจนกว่าจะเข้าสู่สถานการณ์ปกติ

ภายหลังการประชุม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่แยกต้นพยอม ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังผิวจราจรบริเวณสะพานข้ามคลองชลประทาน โดยได้หารือ แก้ปัญหาร่วมกับตำรวจจราจร เทศบาลนครเชียงใหม่ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเร่งระบายน้ำออกจากผิวจราจร และจัดชุดปฏิบัติการ ประชาสัมพันธ์ อำนวยความสะดวก ช่วยเหลือประชาชนในการใช้เส้นทาง และแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในเบื้องต้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งคาดว่าหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติม จะสามารถคืนพื้นที่ถนนให้ประชาชนสามารถสัญจรได้ตามสภาวะปกติ

ทั้งนี้จากการคาดการณ์สภาพอากาศ โดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ที่รายงานว่า ปริมาณฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ช่วง 2 วันที่ผ่านมา เนื่องจากขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ศูนย์กลางหย่อมความกดอากาศต่ำ ที่ก่อให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง ตลอดช่วง 2 วันที่ผ่านมา โดยจากภาพเรดาห์ตรวจอากาศพบว่า หย่อมความกดอากาศต่ำลูกนี้ กำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออก เข้าสู่จังหวัดลำปาง และจังหวัดน่านในช่วงของเย็นวันนี้ และคาดว่าในวันพรุ่งนี้ (22 พ.ค. 65) สถานการณ์ฝนตกในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จะเบาขึ้นตามลำดับ


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
21 พฤษภาคม 2565

ร่วมแสดงความคิดเห็น